Terms and conditions

HANDELS-, ABONNEMENTS- & LEVERINGSBETINGELSER

Produkter og tjenester udbydes af Gravendal Event. Gravendal 1, 5970 Ærøskøbing. Cvr: 28040121

KONTAKT:

Kontakt os hurtigst via kontaktmettemeldgaard@gmail.com

Eller ring på 20868520

BETALING OG LEVERING:
Betaling foregår via Stripe.

Digitale produkter leveres efter køb via e-mail eller med adgangskode til et lukket forum. Det digitale produkt fremsendes til den e-mail, som køber har indtastet i ordre-feltet. Digitale produkter refunderes eller returneres ikke.

Emailadressen kan altid ændres ved at den selv “din profil” når du er logget ind i Simplero

REKLAMATION, FEJL, MANGLER & MANGLENDE LEVERING – fysiske produkter:

Forbrugerkøb: Evt fejl, mangler, manglende skal du oplyse os inden for rimelig tid. Rimelig tid er 2 måneder. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvad fejlen eller manglen består af.

Handelskøb: Ved handelskøb skal du reklamere straks manglen opdages.

Eventuelle undskyldelige grunde har ikke betydning. Så hvis du er på ferie, messe, syg, rejse eller tilsvarende og ikke reklamerer rettidigt vil dit krav om mangler være fortabt.

RETTIGHEDER:
Køb af online-produkter, webinarer og andre arrangementer hos Gravendal Event er ikke omfattet af fortrydelsesretten, ifølge Forbrugeraftaleloven, nærmere betegnet “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2, jf. § 9 stk. 2 nr. 2a.”

Alle rettigheder til kurser (online eller live), foredrag og online-produkter, tekster og billeder tilhører Gravendal Event.

Ved køb opnås én licens pr. købte produkt.

Alle online-produkter er personlige og må derfor ikke sælges, udlånes, give det købte væk eller på anden måde distribuere produktet uden forudgående skriftlig aftale med Gravendal Event.

PRISER & GEBYRER:

Alle priser er angivet i danske kroner inklusive moms.

Du modtager straks efter købet en faktura på e-mail til den opgivne e-mailadresse.

WORKSHOPS, KURSER, FOREDRAG & EVENTS:

Framelding: Ved mindre end 1 måned til afholdelse kræves 50 % i gebyr. Ved mindre end 14 dage til afholdelse gives der ingen refusion. Dog er du er altid velkommen til at overdrage din plads til en anden. Kontakt os da med information om, hvem der overtager din plads.

I tilfælde af, der er tildelt bonusprodukt i forbindelse med et køb, debiteres prisen for bonusproduktet ved refusion. Er prisen for bonusproduktet højere end dét beløb der skal krediteres, udstedes faktura på resterende beløb.

ABONNEMENTER:

For abonnementer gælder, at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode.

Kvittering for trækket tilsendes per e-mail.

Når kunden via sit kort køber et af følgende produkter:

– 1 måneds medlemskab 

– 6 måneders medlemskab 

sker det som en forudbetaling for den periode, der er angivet ved købet.

Der tilbydes ikke refundering af penge for køb. Refundering af medlemsskab ved udmeldelse kan kun ske, hvis helt særlige forhold gør sig gældende for udmeldelsen.

Ved manglende betaling lukkes for adgang til medlemsklubben, og der kan først åbnes igen, når restancen er betalt. Er der gået mere end 1 måned over sidste betalingsfrist, betragtes medlemsskabet som ophørt, og der kan evt. påregnes nyt opstarts-gebyr. 

Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70% pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på 100,00 kr.

Gravendal Event forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser, herunder at lukke medlemsklubben. Sådanne ændringer vil dog altid blive meddelt senest en måned forud for ændringernes ikrafttræden.

Du kan når som helst opsige dit abonnement og der er ingen bindingsperiode. 

UDMELDELSE

Ønsker kunden at melde sig ud, kan det gøres ved at sende en mail til kontaktmettemeldgaard@gmail.com hvori der oplyses navn, mailadresse, adresse og telefonnummer. Vi vil også meget gerne høre en begrundelse for beslutningen om udmeldelse. Denne oplysning bruger vi i vores bestræbelser på hele tiden at forbedre medlemsklubben.

Udmeldelsen træder i kraft fra førstkommende betalingstermin efter modtagelsen af udmeldelsen.

Udmeldelse kan ske på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af året, men allerede betalt kontingent tilbagebetales ikke.

RETURRET:

Der ydes 14 dages returret. Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt os på kontaktmettemeldgaard@gmail.com og du vil få alle pengene tilbage.

Bemærk: Ved køb af digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikket, bortfalder de 14 dages fortrydelsesret.

IKKE AFHENTEDE PAKKER
Får vi pakker retur, der ikke er afhentet, betaler du selv for at få varen tilsendt igen. Hertil lægges et håndteringsgebyr på 150 kroner eksklusive moms. Ønsker du mod formodning ikke at få varen tilsendt igen, bliver håndteringsgebyret fratrukket varens pris.

AFLYSNING:

Vi forbeholder os ret til at aflyse workshops, kurser, foredrag & events ved sygdom, eller andre uforudsete hændelser. Det vil i tilfælde af aflysning være muligt at vi finder en ny dato, alternativt at få pengene retur.

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Gravendal Event kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for direkte tab, eller følgeskader ved deltagelse i medlemsklubben.

– at medlemsklubben ikke opfylder kundens forventninger og behov.
– at undervisningen og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

Gravendal Event tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Gravendal Event yder ikke refusion, når aktiviteter må aflyses f.eks. som følge af sygdom, hærværk, brand, eller andre uforudsete hændelser. I disse tilfælde tilbydes en anden tilsvarende aktivitet så hurtigt som muligt som kompensation.

Gravendal Event er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for vores kontrol.